#Lisboa2023

Svetové dni mládeže

Lisabon 2023

Videá

Najnovšie videá z naších účtov na Facebooku a YouTube.

„Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa.“ (Lk 1, 39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené